Cofidis Webshop Hitel

Információk a hitelről - Néhány érv a Cofidis Webshop Hitel mellett:

  • Kényelmes hiteligénylés, mert mindent otthonról, utánajárás nélkül intézhet.
  • Szakszerű segítségnyújtás, mert kombináltuk az online vásárlást a Cofidis munkatársak által végzett telefonos előminősítéssel. Ezáltal azonnal tudunk válaszolni az előminősítés során felmerülő kérdéseire és levesszük Önről az adatrögzítés terhét is.
  • Nem kell postáznia: a szerződéscsomagot e-mailben a postázás kihagyásával, rögtön az előminősítést követően eljuttatjuk Önhöz. A szükséges dokumentumokat és a kinyomtatott előre kitöltött szerződést pedig futárunk hozza el Öntől.
  • Biztonságos, mert adatait egy zárt bírálati rendszerben kezeljük nem kell az internetre bíznia bizalmas személyes és pénzügyi adatait.
  • Hiteligénylést bruttó 100.000Ft-os kosárösszeg felett lehet igényelni.

Bővebb információt itt talál:

Cofidis tájékoztató

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

TÁRSASÁGUNK MIINT FÜGGŐ KÖZVETÍTŐ ÁLTAL A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN

Cégnevünk: iPon Computer Kft.
Székhelyünk: 1143 Budapest, Francia út 40. B. ép.
Levelezési címünk: 1143 Budapest, Francia út 40. B. ép.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/
Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján
a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen.
Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarország Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.
A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában
nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint
pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgál-
tatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.
A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.

Cofidis Logo