Shop menü

KITERJESZTETT GARANCIA

1. Mi is az a kiterjesztett garancia?

A kiterjesztett garancia nem más, mint egy, a termék forgalmazója által nyújtott korlátozott jótállás, mely semmiben nem korlátozza az Ön törvényből eredő jótállási jogait.

A kiterjesztett garancia szerződés a megvásárlása napján lép hatályba, és a termékre vonatkozó törvényi vagy gyártói jótállási idő leteltét követő naptól keletkeztet helytállási kötelezettséget, termék jótállási idejét kiterjeszti.

A kiterjesztett garancia ellenérték fejében, a termék vásárlásával egy időben vásárolható meg.

A kiterjesztett garancia szolgáltatás alapján helytállásra az iPon Computer Kft a kötelezett (1143 Budapest, Francia út 40/B, Cg.:01-09-732904, továbbiakban: Kötelezett).

A kiterjesztett garancia kizárólag Magyarország területén érvényes.

A kiterjesztett garancia az alábbi időtartamokra érhető el:

- 1 év jótállásnál +1, illetve +2 évre

- 2 év jótállásnál +1, illetve +2 évre

- 3 év jótállásnál +1, illetve +2 évre.

Az Ön által megvásárolt kiterjesztett garancia időtartamát jelen Igazolás bevezető része tartalmazza.

A kiterjesztett garanciát nem csak fogyasztók vásárolhatják meg.

A termék tovább értékesítése esetén a kiterjesztett garancia megszűnik.

A kiterjesztett garanciaszerződés ellenértéke akkor sem jár vissza, ha a termék bármikor megsemmisül.

2. Mire jogosít a kiterjesztett garancia?

Jelen Igazolás bemutatásával, a termékre vonatkozó törvényi/gyártói jótállási időszakot követően, a jelen igazolásban rögzített időtartam alatt Ön jogosult a termék meghibásodásának a kötelezett általi ingyenes kijavíttatására.

Minden esetben törekszünk a termék mielőbbi kijavítására, mely fő szabályként legfeljebb 15 nap, amely időtartam a termék kötelezett általi átvételének, vagy - ügyfél címén javítandó termékek esetében - a regisztrációs számmal ellátott értesítés időpontjában veszi kezdetét.

A kijavítás időtartama a visszaszállítás időtartamát nem foglalja magába.

Ezen határidő elmulasztása esetén kötelezettet kártérítési felelősség nem tartozik.

Kijavítás esetén a kiterjesztett garancia időtartama a javítással telt idővel nem hosszabbodik meg.

Amennyiben a kijavítás nem lehetséges, a kötelezett a terméket hasonló termékre törekszik kicserélni, mely hasonlóság a termék főbb technikai és használhatósági tulajdonságainak alapulvételével kerül meghatározásra. A kicserélt termék vételára az eredeti (kicserélésre kerülő) termék vételárát nem haladhatja meg.

Kötelezett fenntartja magának a jogot a hasonló termék meghatározására.

A cseretermékre vonatkozó kiterjesztett jótállás az eredeti termékre megvásárolt szolgáltatás időtartamának lejáratáig érvényes, tehát az új cseretermékre új jótállás nem vonatkozik, azonban a jelen Igazolásban foglalt időtartamban a kiterjesztett garancia hatálya alá fog tartozni.

Abban az esetben, amennyiben sem a kijavítás, sem a kicserélés nem lehetséges, a termék vételárát – értékcsökkenés alkalmazásával - levásárolható módon biztosítjuk az ipon.hu webáruházban. Ebben az esetben kiterjesztett garancia hatálya megszűnik.

Kötelezett fenntartja a jogot az értékcsökkenés megállapítására, a termék kora, valamint állapota, természetes elhasználódásának figyelembevételével.

Fő szabályként az értékcsökkenés várható mértéke, átlagos elhasználódás esetén: a vételár 30%-a/év. Minden megkezdett év teljes évnek minősül.

3. Hogyan érvényesíthető a kiterjesztett garancia?

A termék meghibásodását bejelentheti több módon. Személyesen (1134 Budapest, Tüzér u. 13. szám), online (https://ipon.hu/garancia) illetőleg emailben: info@ipon.hu is.

A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez szükséges - a termék és a kiterjesztett garanciaszolgáltatás megfizetését igazoló - számla és jelen Igazolás felmutatása is, a termék egyidejű visszaszolgáltatásával.

Garanciális ügyintézésre csak hiánytalan tartozékokkal (pl. kábelek, CD-k, egyedi kiegészítők), sérülésmentesen vesszük át a terméket.

Amennyiben a termék működése jelszóval védett, csak a jelszó kikapcsolását követően vesszük át a terméket, illetve kezdjük meg a javítását, ezért kérjük, a jelszó-védelmet minden esetben kapcsolja ki, mielőtt visszaküldi a terméket.

Ön jogosult a terméket részünkre visszaszállítani, vagy visszajuttatni a 1134 Budapest, Tüzér u. 13. szám alatti telephelyünkre.

Amennyiben erre nincs lehetősége, vagy nem szeretne ezzel foglalkozni, igénybe veheti a  kiterjesztett garancia körében ingyenesen biztosított garanciafutár szolgáltatásunkat, ugyanis a kiterjesztett garancia kiterjed a hibás termékek ingyenes visszajuttatására is, garanciafutár szolgáltatásunk útján. Ennek részleteit weboldalunkon találja: https://ipon.hu/garancia

Figyelem: Utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni. Ennek részleteit weboldalunkon találja: https://ipon.hu/garancia

Javasoljuk, hogy a termék az eredeti csomagolásban kerüljön garanciafutárunknak átadásra, így biztosítva annak szállítás közbeni épségét. A nem megfelelően csomagolt termék szállítása közben bekövetkezett sérüléseiért felelősséget a kötelezett nem vállal.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell javítjuk, ilyen termék esetén elegendő csak bejelenteni a hibát, nem kell fáradnia a termék szállításával/visszaküldésével.

Indokolatlan igénybejelentés esetén fenntartjuk a jogot, hogy az állapotfelmérés, illetve a szállítás költségeit Önre terheljük.

4. Milyen meghibásodásokra vonatkozik a kiterjesztett garancia?

A termék rendeltetésszerű használata közben történt meghibásodás esetén vehető igénybe a kiterjesztett garancia.

Az LCD kijelzőkre érvényes kiterjesztett garancia megfelel az ISO 9241-302, 303, 305 és 307:2008 szabványoknak (maximum hibás 4 pixel és 5 alpixel).

5. Nem érvényesíthető a kiterjesztett garancia, amennyiben:

a) a termék egyedi azonosító́ kódja/garancia matricája megsérül/elveszik vagy megrongálódik (ide értve többek közt: hasadást, szakadást, torzulást, elkülönülő vagy hiányzó részt, égési vagy ázásnyomot),

b.) a terméken égés, törés, repedés, vagy egyéb fizikai-, látható sérülés van,

c.) nem rendeltetésszerű használat esetén (Pl.: a termék gyári beállításait meghaladó́ teljesítményen történő használat (túlhajtás), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikus/elektromos terhelés, illetve egyéb nem a célnak megfelelő felhasználás.)

d.) helytelen tárolás, szállítás, elemi kár baleset, ütődés, leesés okozta a meghibásodást, vagy üzemeltetés közbeni külső behatás esetén, továbbá a nem megfelelő szellőzésből, installációs hibából (földelés hiánya a csatlakozóaljzatnál, perifériaeszköz csatlakoztatása az épp működő készülékhez) vagy áramerősség-ingadozásból fakad

e.) ha a termék az eredeti konfigurációhoz képest alapjában megváltoztatásra került (pl.: küllemi módosítás (moddolás), hűtőrendszer cseréje),

f.) a terméken végzett javítási/szerelési munkálatokat nem azok elvégzésére jogosult, megfelelő̋ jogosítványokkal, szakképzettséggel rendelkező harmadik személy, vagy vásárló végzi

g) folyadékkárok, kivéve a rendeltetésszerűen használt és vízálló, vagy folyadék felszívására gyártott termékek,

h) a hiba minden helytelen kezelésből, ütődésből, balesetből, nem megfelelő szellőzésből, installációs hibából (földelés hiánya a csatlakozóaljzatnál, perifériaeszköz csatlakoztatása az épp működő készülékhez) vagy áramerősség-ingadozásból,

6. Nem tartozik a kiterjesztett garancia hatálya alá:

g) a kompatibilitási problémák (a vásárló́ hardver környezetében nem működő, egyébként hibátlan alkatrész),

b.) a bármi nemű szoftveres probléma (operációs rendszer, meghajtó program, vírus stb.)

c) a termék akkumulátora,

d) a termék használata során annak rendeltetéséből fakadó kopás, fogyás (gumik, szíjak stb.)

e) szűrők, folyadékok, festékek, tonerek, nyomtató kopó alkatrészei (pl. dobegység), kiegészítők,

f) fénymásolókban, nyomtatókban, faxkészülékekben és multifunkcionális készülékekben kizárólag a készülék gyártójának meghatalmazott partnere által szállított, eredeti kopó-fogyó alkatrészek és csak az adott készülékhez javasolt papírfajták használhatók. Újratöltött, nem ereded kopó-fogyó alkatrészek vagy nem javasolt papírfajták használata az adott készülékre érvényes ki terjesztetett garancia megszűnését eredményezi,

g) a termék meghibásodás esetén információ- vagy adatvesztésért, illetve a kiterjesztett garancia jogosultjának ilyen információ- vagy adatvesztés által okozott kárért a kötelezett semminemű felelősséget nem vállal.

Nem köthető kiterjesztett garancia a nettó 1000 Ft alatti termékekre, sem a festékpatronokra, kábelekre, írható médiákra, mágneslemezekre és szoftverekre, azon termékekre sem, amelyeknek nincs egyedi gyártási azonosítójuk.

7. Vonatkozó jogszabályok:

A fogyasztó itt nem szabályozott jogait többek között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 151/2003. korm. rendelet és a 45/2014 (11.26.)

Vissza az oldal tetejére